PŁATNOŚCI:

 

1. Ceny:


Kongres Dental Spaghetti:
- Lekarze dentyści: 850 zł 
- Stażyści, technicy dentystyczni: 560 zł 
- Studenci, asystentki i higienistki: 390 zł 

Kursy praktyczne:
KURS I SEMINARIUM ESCD: 650 zł 
KURS II KOMPOZYT-ZĘBY PRZEDNIE: 1900 zł 
KURS III KOMPOZYT-ZĘBY BOCZNE: 1900 zł 
KURS IV ENDODONCJA: 950 zł

Pakiety rabatowe:
KURS I  SEMINARIUM ESCD+Kongres Dental Spaghetti: 1030 zł
KURS II KOMPOZYT-ZĘBY PRZEDNIE+Kongres Dental Spaghetti: 2400 zł
KURS III KOMPOZYT-ZĘBY BOCZNE+Kongres Dental Spaghetti: 2400
KURS IV ENDODONCJA+Kongres Dental Spaghetti: 1300 zł

Ceny z pakietów rabatowych obowiązują 
do 28.02.2019 i dotyczą tylko lekarzy dentystów, rejestrujących uczestnictwo jednocześnie w kongresie Dental Spaghetti oraz w wybranym kursie praktycznym. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kongresie i w kursie praktycznym.

 

2. Zgłoszenia: tylko poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

3. Faktura proforma: pojawia się automatycznie na koncie Uczestnika po dokonaniu rejestracji na wybrane szkolenie,  jeśli wybrana została opcja płatności "Przelew tradycyjny".

4. Płatności i faktury: jest możliwość opłacenia udziału w kursie tzw. szybkim przelewem (dotpay) lub przelewem tradycyjnym. Faktury są wystawiane na koncie Uczestnika, skąd można je pobrać i wydrukować, nie wysyłamy ich pocztą ani emailem.

 

Dane do przelewu tradycyjnego:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty numeru proformy lub nazwiska Uczestnika.

 

5. Cena zawiera:
- identyfikator KRAKDENT-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu, do wstępu przez 3 dni na Targi KRAKDENT® oraz na szkolenia i wykłady firm (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy-organizatorów),
- materiały szkoleniowe,
- lunch / lunchpack,
- certyfikat imienny.
 
6. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w KRAKDENT-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 28.02.2019 (liczy się data wykonania przelewu). Od 1.03.2019 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

7. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rejestracji.
Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.

8. Zniżki i rabaty:
Kongres Dental Spaghetti i kursy praktyczne:
- student jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej do 3 dni od dokonania rejestracji on-line,
- asystentki/higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni - są zobligowani do przesłania kopii dyplomu do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
- lekarz stażysta - jest zobligowany do przesłania kopii tymczasowego prawa wykonania zawodu do 3 dni od dokonania rejestracji on-line
- pakiety rabatowe: niższa cena kursów praktycznych 1-4 dotyczy lekarzy dentystów i obowiązuje pod warunkiem wykupienia kursu łącznie z uczestnictwem w kongresie. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kongresie i w kursie praktycznym. Ceny z pakietów rabatowych obowiązują tylko do 28.02.2019.


9. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 20.02.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 21.02.2019 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 4.04.2019 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.

 

10. Faktury końcowe: opcja „Generuj fakturę VAT” będzie aktywna w dniach 11.04-15.05.19, dzięki czemu każdy Uczestnik posiadający fakturę zaliczkową będzie mógł wystawić fakturę końcową na swoim koncie użytkownika.