ABSTRAKTY

Dr Andrea Bazzucchi + dr  Antonello Pavone

Invisalign: decydująca część interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego w terapii anti-aging


W leczeniu pacjentów dorosłych spotykamy się bardzo często z sytuacją kliniczną, w której na przestrzeni czasu doszło do starcia zębów.

Zabiegi chirurgiczne i rekonstrukcyjne w opracowanym przez nas interdyscyplinarnym protokole leczenia przeciwstarzeniowego o nazwie Invisalign pozwalają osiągnąć stan równowagi między właściwościami estetycznymi, biologicznymi, funkcjonalnymi i mechanicznymi układu żucia. Starzenie się uzębienia to proces, który poprzez ścieranie prowadzi z czasem do stopniowego ubytku tkanki zęba.

Filozofia addytywnej rehabilitacji startego uzębienia opiera się przede wszystkim na poszanowaniu biologii całego układu.

Ubytek tkanki zębowej należy zatem uzupełniać sztucznymi materiałami, wybierając podejście „minimalnie inwazyjne”, które obejmuje jak najmniejszą liczbę zębów pozwalającą uzyskać zadowalający rezultat kliniczny.

W tym celu zdecydowaliśmy się opracować nowy i konkretny schemat diagnostyczny, a także nową klasyfikację typów startego uzębienia, aby ułatwić dobór właściwej terapii w rehabilitacji konkretnych pacjentów.

Rekonstrukcje osadzane na startym uzębieniu wymagają przestrzeni, którą z powodzeniem może odtworzyć ortodonta.

Osiągnięcie idealnej formy i funkcji umożliwia zatem jedynie właściwe połączenie opieki rekonstrukcyjnej i ortodontycznej.

Interdyscyplinarne podejście do walki ze starzeniem zębów wymaga najpierw ich wyprostowania; pozwala to zmniejszyć objętość poświęcaną podczas zabiegu protetycznego, a jednocześnie poprawia zgryz i stan przyzębia.

Invisalign to skierowana do pacjentów dorosłych kluczowa technika interdyscyplinarnej terapii w połączeniu z leczeniem ortodontycznym.Prof. Tiago Borges

Uwarunkowania wymiarów kostnych i wyniki estetyczne terapii implantologicznej w szczęce


Rehabilitację przedniego odcinka szczęki za pomocą protez na implantach uznaje się za trudną ze względu na wysokie oczekiwania natury estetycznej ze strony pacjenta. Ubytki tkanek miękkich związane ze zmianami objętościowymi w obszarze grzbietu wyrostka zębodołowego mogą być niekorzystne zarówno z punktu widzenia estetyki, jak i stabilnego osadzenia implantu. Znacznych zmian objętości w jamie ustnej można oczekiwać w przypadku pojedynczych implantów umieszczanych w obszarze kości przysiecznej. Aby przeciwdziałać takim zmianom, przed lub w trakcie implantacji, należy rozważyć przeprowadzenie zabiegu augmentacji, nawet jeśli po umieszczeniu implant całkowicie osadzony jest w kości. Literatura przedmiotu wskazuje, że ze względu na wpływ uszkodzenia tkanek na tempo i skuteczność procesu gojenia, lepsze wyniki w procesach rekonstrukcji pozwalają na ogół osiągnąć techniki minimalnie inwazyjne.
Dr Federico Ferraris

Kompozyt vs. ceramika w kompleksowym planie leczenia: protokoły adhezyjne


Rosnące zapotrzebowanie na materiały zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne, skłania wiodące firmy do prowadzenia badań i ciągłego rozwoju. Wskazania do pełnych rekonstrukcji ceramicznych i kompozytowych mają dzisiaj charakter coraz mniej bezwzględny: biorąc pod uwagę różnorodne kryteria kliniczne można zdecydować się na jeden lub drugi materiał.

Wszechstronność żywicy kompozytowej, możliwość jej nawarstwienia wewnątrz jamy ustnej, łatwość naprawy i względnie dobre prognozy średnio- i długoterminowe sprawiają, że uważana jest za solidny materiał, a wysoka odporność na ścieranie i poprawa stabilności powierzchni czynią z niej w wielu przypadkach godną uwagi alternatywę dla materiałów ceramicznych.

Z kolei materiały ceramiczne - często pod względem barwy i właściwości fizyko-mechanicznych uznawane za złoty standard w leczeniu - są coraz bardziej przydatne w tworzeniu rekonstrukcji o minimalnej grubości przy jednoczesnym zachowaniu stabilności, dobrej prognozy i zadowalającego wyglądu.

Dlatego też wybór między materiałami ceramicznymi a kompozytowymi jest zazwyczaj nieoczywisty, oferując w stomatologii odtwórczej szeroką gamę zróżnicowanych możliwości. Podejmując decyzję, wypada uwzględnić wiele czynników takich, jak wskazania kliniczne, właściwości mechaniczne, estetyka, przewidywalność i trwałość.Dr Marco Martignoni

Nowoczesna endodoncja i problemy estetyczne związane z pierwotnym i powtórnym leczeniem endodontycznym


Leczenie endodontyczne w dzisiejszych czasach obejmuje całościową analizę sytuacji klinicznej za pomocą technik obrazowania, a następnie planowanie zabiegów przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Aby osiągnąć dobre rezultaty, zarówno z punktu widzenia funkcjonalnego, jak i estetycznego, już przed przystąpieniem do terapii, jak i w jej trakcie, należy posiadać jasną wizję leczenia.

Nowoczesne pilniki endodontyczne oferują gamę bardziej niż dotychczas zachowawczych kształtów, co pozwala zwiększyć odporność zęba po leczeniu kanałowym.

Należy ustalić, jak dużą część struktury trzeba usunąć, aby uzyskać dostęp do zęba i uprościć proces leczenia na każdym etapie (od zabiegu endodontycznego po ostateczną rekonstrukcję) w taki sposób, by osiągnąć strukturę jak najbardziej wytrzymałą, a zarazem zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów z wyglądem, gdy leczony ząb znajduje się w strefie estetycznej.

Podczas wykładu zostaną omówione konkretne rozwiązania kliniczne różnych przypadków.

Dr Paulo Monteiro

Stomatologia odtwórcza jako końcowy etap leczenia ortodontycznego: możliwości, materiały i techniki
Dr Marco Nicastro

Dwukrzemian litu i tlenek cyrkonu w kompleksowym leczeniu estetycznym. Od odbudów typowo adhezyjnych do preparacji bezschodkowej

Ciągły postęp w obszarze technik adhezyjnych w odbudowie uszkodzonych zębów pozwala na znaczne poszerzenie zakresu zastosowania protez ceramicznych i w ten sposób przyczynia się do osiągnięcia najważniejszych celów zachowawczej stomatologii odtwórczej: pozwala na maksymalne zachowanie zdrowej struktury i utrzymanie żywotności odbudowywanych zębów. Opanowanie podstawowych zasad przygotowania zęba to fundamentalny warunek pozwalający wykonać odpowiedni implant ceramiczny. Z kolei staranne posługiwanie się nowoczesną technologią wykorzystującą żywicę kompozytową, w tym materiałów wiążących do zębiny najnowszej generacji, gwarantuje solidność i trwałość połączenia. Wykład szczegółowo omawia powiązane kwestie dotyczące diagnostyki, planowania sekwencji leczenia, przygotowania zęba, uzupełnień tymczasowych i warstw ceramicznych, a także przedstawia krok po kroku końcowe osadzanie z użyciem cementu adhezyjnego i zasady pielęgnacji implantu.