WYKŁADOWCY DENTAL SPAGHETTI 2019


Dr Andrea Bazzucchi

1992 -  Doktorat z wyróżnieniem w zakresie chirurgii stomatologicznej na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego
             Serca w Rzymie (maksymalna liczba punktów: 110/110)

1993-1994 Pracownik naukowy na Uniwersytecie Case Western Reserve w Cleveland, Ohio, Stany Zjednoczone

1994-1996 Magisterium w zakresie stomatologii w ortodoncji na Uniwersytecie Case Western Reserve University
                   w Cleveland, Ohio, Stany Zjednoczone

1996 – Członek Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego (A.A.O.)

1997 – Specjalista na Uniwersytecie w Neapolu, Facoltà di medicina e Chirurgia I Policlinico, Wydział Ortodoncji

1997 – Członek Società Italiana di Ortodonzia (S.I.D.O)

            Członek Światowej Federacji Ortodontów (WFO)

            Certyfikat w zakresie techniki Invisalign

            Europejski ambasador Invisalign

            Członek Europejskiego Biura Ambasadorów Invisalign

            Trener techniki Invisalign w Europie

Badania naukowe i nagrody

1992 – Prelegent na krajowym zjeździe Società Internazionale di Odontoiatria Conservatrice – Adesività dentinale
             dei cementi vetro-ionomerici

1993 – Pracownik naukowy w ramach projektu poświęconego „funkcjonalnej elekrostymulacji mięśnia żwacza”

1994 – Pracownik naukowy w ramach projektu poświęconego „ocenie obciążeń łańcuszka elastomerowego w
             ortodoncji”

1994 – Pokaz praktyczny na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego, San Francisco,
             Kalifornia, USA – Porównanie dwóch urządzeń stomatologicznych w leczeniu obturacyjnego bezdechu
             sennego

1995 – Pokaz praktyczny na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Denver,
             Kolorado, USA – Pomiar skuteczności leczenia ortodontycznego z użyciem wskaźnika P.A.R.

1996 – Nagroda za badania w zakresie ortodoncji Uniwersytetu Case Western Reserve

1996 – Obrona pracy na Uniwersytecie Case Western Reserve, Cleveland, Ohio

1997 – Prelekcja na krajowym zjeździe Colleggio dei Docenti w Rzymie – Evoluzione della Biomeccanica
             Ortodontica.

2001 – Konsultant kliniczny w zakresie technologii Align

2003    Do chwili obecnej członek Europejskiego Biura Ambasadorów Technologii Align

            Do chwili obecnej nadzwyczajny profesor kliniczny terapii Invisalign na Uniwersytecie Case Western 
            Reserve, Cleveland, Ohio. (USA)

2008    Profesor nadzwyczajny terapii Invisalign, Università degli Studi di Ferrara, Włochy

2010    Profesor nadzwyczajny terapii Invisalign Università Tor Vergata di Roma, Rzym, Włochy.

2014    Do chwili obecnej nadzwyczajny profesor kliniczny terapii Invisalign w Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
             San Paolo, Rzym, Włochy.

Doświadczenie zawodowe

1990-1992 Asystent w prywatnym gabinecie ortodontycznym doktora Pietro Campo.

1992-1993 Prywatna praktyka stomatologiczna, Studio Bazzucchi.

1996 -        Ortodonta w prywatnym gabinecie Studio Associato Bazzucchi w Rzymie

1997 -        Praktyka ortodontyczna na Uniwersytecie w Neapolu, Facoltà di medicina e Chirurgia I Policlinico,
                    Instytut Ortodoncji.

2003-2005 Doradztwo kliniczne w zakresie leczenia ortodontycznego z zastosowaniem technologii Invisalign

2003-2005 Wykładowca kliniczny terapii Invisalign, Università degli studi di Roma -Tor Vergata

2005           Do chwili obecnej ambasador Invisalign na Uniwersytecie w Ferrarze

2006           Wykładowca kliniczny Università degli Studi „G.D'Annunzio” Chieti – Pescara

2010-2012 Wykładowca kliniczny kursu kształcenia ustawicznego w zakresie Invisalign na Uniwersytecie w
                   Ferrarze

2003 –       do chwili obecnej wykładowca kliniczny w zakresie techniki Invisalign na Uniwersytecie Case Western
                   Reserve

2014 –       do chwili obecnej profesor kliniczny terapii Invisalign w Ospedale Pediatrico Bambino Gesù San Paolo,
                   Rzym, Włochy.

Prof. Tiago Borges

Profesor Tiago Borges uzyskał tytuł w zakresie chirurgii stomatologicznej (DDS) w Kolegium Stomatologicznym Uniwersytetu w Porto, Portugalia. Następnie swoją działalność zdecydował się poświęcić chirurgii jamy ustnej i implantologii stomatologicznej; ukończył studia w Instytucie Chirurgii Jamy Ustnej na Uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz w Instytucie Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

Następnie obronił doktorat w Instytucie Chirurgii Kolegium Medycznego na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii. Obecnie zatrudniony jest jako profesor i kierownik Instytutu Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Stomatologicznej na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim, gdzie od roku 2006 wykłada, a także koordynuje zaawansowany program studiów w zakresie chirurgii jamy ustnej. Profesor Borges podróżuje po kraju i świecie z wykładami poświęconymi implantologii stomatologicznej i chirurgii jamy ustnej, a jego badania koncentrują się na rezultatach klinicznych estetycznego leczenia implantologicznego i parametrów długoterminowych wpływających na jakość implantów; na ten temat opublikował również wiele prac naukowych.

Dr Federico Ferraris


Urodzony 10 sierpnia 1974 r. w Alessandrii, Włochy.

Absolwent Dental School na uniwersytecie w Genui jako DDS w 1999 r.

Krajowy Przewodniczący AISO (Italian Association of Dental Students) w latach 1997-1999.

Profesor wizytujący stomatologii operacyjnej na uniwersytecie w Genui, 2002/03

Współautor kilku publikacji naukowych wydanych na rynku włoskim oraz międzynarodowym, w tym książki z dziedziny protetyki stomatologicznej pt.

„Precision in Dental Esthetics” [„Precyzja w stomatologii estetycznej”] – D. Massironi,R. Pascetta i G.Romeo, wydanej w 2004r.

Instruktor szkolenia na kursach Dr. Massironi Prosthodontics Annual Master Course od 2004 r.

Aktywny członek EAED (European Academy of Esthetic Dentistry – Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej) od 2006r.

Aktywny członek AIC (Italian Academy of Conservative – Włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej) od 2007r.

Aktywny członek i założyciel MSC (Massironi Study Club) od 2007r.

Aktywny członek i założyciel GICC (Interdisciplinar Gymnasium CAD CAM) w latach 2007-2016.

Członek zespołu redakcyjnego IJED (International Journal of Esthetic Dentistry) od 2010 r.

Aktywny członek IAED (Italian Academy of Esthetic Dentistry – Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej) od 2011r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na CEU University San Pablo of Madrid (ES) od 2011r.

DSD (Digital Smile Design) Master od 2013 r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Uniwersytecie w Almerii (ES) oraz Uniwersytecie w Pizie (IT) w 2013r.

Członek IAED (International Academy of Esthetic Dentistry – Międzynarodowej Akademii Stomatologii Estetycznej) od 2013r.

Regionalny radny ds. Europy SCAD (Society for Color and Appearance in Dentistry) na dwie kadencje

2013/14 – 2015/16. Sekretarz dwóch kadencji 2017-2018.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Universidad Europea de Madrid (ES) od 2014r.

Członek ARD (American Academy of Restorative Dentistry – Amerykańskiej Akademii Stomatologii Odtwórczej) od 2014r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Uniwersytecie Insubria University of Varese (IT) w 2015 r. Wykładowca na New York University (USA) w 2015r.

Profesor wizytujący stomatologii estetycznej na Uniwersytecie Alma Mater University of Bologna (IT) w 2016 r.

Wiceprzewodniczący AIC (Italian Academy of Conservative – Włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej) na dwie kadencje 2016-2017 i 2018-2019.

Założyciel ADHESTHETICS.

Prelegent kongresów i kursów w ponad dwudziestu państwach.

Współpraca z kliniką stomatologiczną Dr Giulio Rasperini (Piacenza) w latach 2007-2011.

Współpraca z kliniką stomatologiczną Dr Giano i Dr Andrea Ricci (Florencja) od 2008 r.

Praktyka stomatologiczna w Alessandrii, ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii operacyjnej i protetyki stomatologicznej.

Dr Marco Martignoni


Profesor Marco Martignoni ukończył studia na Uniwersytecie w Chieti we Włoszech z wyróżnieniem w 1988 roku. W latach 1989-1991 odbywał kursy kształcenia ustawicznego w Henry Goldman School of Dental Medicine na Uniwersytecie Bostońskim w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem dr Herberta Schildera. W roku 1992 pod opieką dr Cliffa Ruddle uczestniczył w programie kształcenia ustawicznego w Santa Barbara w Kalifornii.

Prowadzi prywatną klinikę w Rzymie, a w praktyce klinicznej skupia się przede wszystkim na endodoncji, odbudowie zrębu przed leczeniem protetycznym i protetyce stomatologicznej. Opublikował prace poświęcone zagadnieniom odbudowy zrębu po leczeniu endodontycznym. Podróżuje po Włoszech i całym świecie z wykładami i szkoleniami poświęconymi tematyce endodoncji, odbudowie zrębu i technikom rekonstrukcji, a także zastosowaniom mikroskopu operacyjnego w stomatologii.

W przeszłości przewodził Włoskiemu Towarzystwu Endodontycznemu; pełnił również funkcję prezesa Kongresu ESE-Rome 2011 (Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego). Jest założycielem Włoskiej Akademii Stomatologii Mikroskopowej i honorowym członkiem Francuskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Dr Paulo Monteiro


Studia w zakresie medycyny stomatologicznej (DMD), Instituto Superior de Ciências da Saúde – Sul, Caparica, Portugalia.

Magisterium w zakresie medycyny stomatologicznej, Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Caparica, Portugalia.

Studia podyplomowe ze stomatologii estetycznej i rekonstrukcyjnej, ISCSEM, Caparica, Portugalia.

Międzynarodowy kurs technologii CAD/CAM w stomatologii odtwórczej, Uniwersytet w Zurychu.

Koordynator i wykładowca studiów podyplomowych w zakresie stomatologii estetycznej i odtwórczej, ISCSEM, Caparica, Portugalia.

Wykładowca międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie endodoncji, ISCSEM, Caparica, Portugalia.

Kierownik Ośrodka Doradztwa w zakresie Klinicznej Stomatologii Estetycznej, ISCSEM, Caparica, Portugalia.

Dyplom studiów wyższych na Uniwersytecie w Santiago de Compostela, Hiszpania.

Prowadzi badania nad nowymi materiałami dentystycznymi, w tym żywicami kompozytowymi, materiałami wiążącymi do zębiny, ceramiką dentystyczną i nowymi technologiami cyfrowymi.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych, które regularnie publikuje wyniki badań w dziedzinie materiałów dentystycznych.

Autor i współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Poprowadził ponad 400 wykładów i kursów w zakresie stomatologii estetycznej.

Honorowy członek grupy Style Italiano.

Honorowy członek Rumuńskiego Towarzystwa Stomatologii Dentystycznej.

Portugalski Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Kosmetycznej.

Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej.

Członek Rady Ogólnej Portugalskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Prowadzi praktykę kliniczną z zakresu stomatologii estetycznej i kosmetycznej w Lizbonie w Portugalii.

Dr Marco Nicastro


Dr Nicastro ukończył studia w 1989 roku, pracował na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, a następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Genewie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną  oraz centrum kursowe w Rzymie. Jest cenionym we Włoszech i na świecie wykładowcą, specjalistą w dziedzinie protetyki  i stomatologii estetycznej. Dr Nicastro jest wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologii Kosmetycznej (ESCD) a ponadto członkiem wielu prestiżowych organizacji jak Włoskie Towarzystwo Stomatologii Estetycznej, Włoska Akademia Protetyki Stomatologicznej, Włoska Akademia Gnatologii. Publikacje zarówno we włoskiej jak i zagranicznej literaturze stomatologicznej. Swoją praktykę i kursy opiera na stomatolgii opartej na faktach. Dr Marco Nicastro wykładał podczas pierwszego kongresu Dental Spaghetii i od 18 lat regularnie prowadzi wykłady oraz kursy praktyczne w Polsce kształcąc kolejne pokolenia dentystów w dziedzinie protetyki stomatologicznej, gnatologii i stomatologii estetycznej.

Dr Antonello Pavone


W 1995 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Dentysta w marynarce wojennej; tytuł w zakresie medycyny dentystycznej (LMD) uzyskał na Uniwersytecie Genewskim w roku 2000. Asystent naukowy w Instytucie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Genewskiego i kierownik grantu na badania w zakresie protetyki stomatologicznej i implantologii (2001-2002). W latach 2001-2003 profesor kontraktowy na Uniwersytecie w Aquila.

Jako specjalista w zakresie interdyscyplinarnego leczenia estetycznego w latach 2013-2016 pełnił funkcję współdyrektora Ośrodka Stomatologii Estetycznej „Laclinic – Montreux”. W chwili obecnej prowadzi w Instytucie Biomateriałów Stomatologicznych Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie badania poświęcone „zjawiskom starzenia i walce ze starzeniem uzębienia”.

Jest członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Kosmetycznej, Międzynarodowym Ambasadorem technologii ALIGN, a także autorem artykułów naukowych oraz krajowych i międzynarodowych prezentacji. Jako protetyk stomatologiczny, w praktyce klinicznej skupia się na zarządzaniu leczeniem interdyscyplinarnym i estetycznym.


W praktyce klinicznej zajmuje się protetyką i implantologią w prywatnej klinice w Rzymie (Solo Sorrisi). Jest również ekspertem w zakresie interdyscyplinarnego leczenia przypadków skomplikowanych estetycznie i współwłaścicielem Ośrodka Stomatologii Estetycznej „La Prairie – Montreux” w Szwajcarii.


Prelegent w dziedzinie ortodoncji:

2018 Kongres Connecting Bites w Holandii

2018 II KONGRES EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO (EAS) – Wenecja (Włochy)

2017 Szczyt Emea – Dubaj (ZEA)

2015 Szczyt Emea – Barcelona (Hiszpania)

2014 DGAO (Deutsche Gesellschaft für Aligner Orthodontie)

2014 Międzynarodowy Kongres SIDO (Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego) – Florencja.