INFORMACJE O OPŁATACH1. Cennik


Kongres Dental Spaghetti

Cena promocyjna do 13.03:

-lekarze dentyści: 690 PLN
-stażyści, technicy dentystyczni: 500 PLN*
-studenci, asystentki i higienistki: 290 PLN*


Cena regularna od 14.03:

-lekarze dentyści: 890 PLN
-stażyści, technicy dentystyczni: 600 PLN*
-studenci, asystentki i higienistki: 390 PLN*


Seminarium ESCD

Cena:

-lekarze dentyści: 790 PLN
-członkowie ESCD CENA SPECJALNA: PROSIMY O KONTAKT Z ORGANIZATOREM 


Pakiet:
Seminarium ESCD + Kongres Dental Spaghetti = zniżka tj. 1280 PLN

(dotyczy TYLKO lekarzy dentystów, oferta ważna TYLKO do 13.03!)

Kurs praktyczny 1 - Kostas Karagiannopoulos

Cena:

-lekarze dentyści: 1100 PLN


Pakiet:
Kurs praktyczny 1 + Kongres Dental Spaghetti = zniżka tj. 1590 PLN

(dotyczy TYLKO lekarzy dentystów, oferta ważna TYLKO do 13.03!)


Kurs praktyczny 2 - Louis Hardan 

Cena:

-lekarze dentyści: 900 PLN


Pakiet:
Kurs praktyczny 2 + Kongres Dental Spaghetti = zniżka tj. 1390 PLN
(dotyczy TYLKO lekarzy dentystów, oferta ważna TYLKO do 13.03!)


Kurs praktyczny 3 – ENDODONCJA

Cena:

-lekarze dentyści: 600 PLN


Pakiet:
Kurs praktyczny 3 + Kongres Dental Spaghetti = zniżka tj. 1140 PLN

(dotyczy TYLKO lekarzy dentystów, oferta ważna TYLKO do 13.03!)


Wymagane jest potwierdzenie uprawnień do zniżki, patrz pkt. 8Ceny z pakietów rabatowych dotyczą tylko osób, rejestrujących uczestnictwo jednocześnie w kongresie oraz w wybranym seminarium/kursie praktycznym. Nie ma możliwości zamiany na pakiet rabatowy kupionego osobno uczestnictwa w kongresie i seminarium lub kursie praktycznym.


2. Zgłoszenia: poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE 

3. Faktura proforma: pojawia się automatycznie na koncie Uczestnika po dokonaniu rejestracji na wybrane szkolenie,  jeśli wybrana została opcja płatności "Przelew tradycyjny".

4. Płatności i faktury: jest możliwość opłacenia udziału tzw. szybkim przelewem (dotpay), kartą kredytową lub przelewem tradycyjnym. Faktury są wystawiane na koncie Uczestnika, skąd można je pobrać i wydrukować, nie wysyłamy ich pocztą ani emailem.


Nasz system obsługuje:

   

Dane do przelewu tradycyjnego:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział W Krakowie
Numer konta: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
Prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty numeru proformy lub nazwiska Uczestnika.


5. Cena zawiera:
- identyfikator KRAKDENT-edu - upoważniający do udziału w wybranym szkoleniu, do wstępu przez 3 dni na Targi KRAKDENT® oraz na szkolenia i wykłady firm (z wyjątkiem szkoleń i wykładów, za które jest pobierane wpisowe przez firmy/organizatorów);
- materiały szkoleniowe;
- lunch / przerwa kawowa (wg programu);
- certyfikat imienny w formacie PDF.
 
6. Wczesna rejestracja: niższa cena za uczestnictwo w KRAKDENT-edu obowiązuje w przypadku wysłania przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonania wpłaty do 13.03.2022 (liczy się data wykonania przelewu). Od 14.03.2022 obowiązują wyższe ceny za uczestnictwo.

7. Wpłaty należy dokonać zgodnie z terminem zapłaty podanym fakturze proforma. Uprzejmie informujemy, że terminowe dokonanie wpłaty jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa oraz podstawą do uzyskania niższej ceny w przypadku wczesnej rejestracji.
Brak wpłaty do 7 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego oznacza anulację zgłoszenia.

8. Zniżki i rabaty:
- student jest zobligowany do przesłania kopii legitymacji studenckiej do 3 dni od rejestracji on-line;
- technicy dentystyczni - są zobligowani do przesłania kopii dyplomu do 3 dni od rejestracji on-line;
- lekarz stażysta - jest zobligowany do przesłania kopii tymczasowego prawa wykonania zawodu do 3 dni od rejestracji on-line;


Prosimy o wysyłanie dokumentów emailam na adres: wojton@targi.krakow.pl 


9. Rezygnacja i zwrot wpłaty: w przypadku rezygnacji z udziału do dnia 13.03.2022 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej należności, w przypadku rezygnacji z udziału od dnia 14.03.2022 Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty. Od 1.04.2022 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.


10. Faktury końcowe: opcja „Generuj fakturę VAT” będzie aktywna w dniach 8.04-15.05.2022, dzięki czemu każdy Uczestnik posiadający fakturę zaliczkową będzie mógł wystawić fakturę końcową na swoim koncie użytkownika.